I can speak as aloud as I want. Public performance without mystery.

(warsztat z wystąpień publicznych w języku angielskim)
(28.02 – 18.03.2024 r., tryb mieszany: online / stacjonarny)

Proponujemy Wam unikatowy warsztat doskonalący umiejętności z wystąpień publicznych w języku angielskim ze specjalnością logistyczną. Celem tego kursu jest rozwinięcie umiejętności i wypracowanie własnych technik prezentacji oraz zrozumienie czynników, które wpływają na efektywne i bezstresowe wyrażanie się w języku angielskim podczas wystąpień na konferencjach, zebraniach, przed zespołem, na szkoleniach, itp.

Warsztat prowadzony jest w języku angielskim.

Warsztaty prowadzi
Agnieszka Moroń, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Sligo Institute of Technology w Irlandii, posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnych z języka angielskiego i opracowywania indywidualnych programów nauczania języka angielskiego. Ma 1,5 roczne doświadczenie jako wykładowca w Sutton Coldfield College w Anglii oraz ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów zadaniowych i wystąpień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Indiach.

WARUNKI UDZIAŁU
O przyjęciu na kurs decyduje COURSE APPLICATION FORM  i rozmowa wstępna z trenerką, która ma na calu poznanie motywacji oraz poziomu znajomości języka angielskiego kursantki / kursanta.

Koszt udziału w Programie, obejmujący 4 spotkania (14 godzin), materiały, lunch w przypadku spotkań stacjonarnych, wynosi 2 477 PLN +23% VAT/ osobę
Zgłoszenia do 16 lutego 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona!