Mistrz ESG w Logistyce

Temat ESG  w logistyce został wpisany na stałe w agendę Forum Kobiet w Logistyce w roku 2022, kiedy to po raz pierwszy przyznaliśmy wyróżnienie za działalność zgodnie
ze zrównoważonym rozwojem.

Konkurs na Mistrza ESG w Logistyce, realizowany w ramach Forum Kobiet w Logistyce, powstał z inicjatywy społeczności zgromadzonej wokół Forum. Celem tego ekskluzywnego wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarze ESG. To przede wszystkim wyróżnienie firm, które wzorcowo wdrażają strategie ESG w swoich organizacjach.

Dyrektywa CRSD dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju obowiązuje od grudnia 2022 r. Nakłada ona wymogi odnośnie do obowiązków raportowania niefinansowego z działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). Obowiązek ten jest stopniowo rozszerzany na kolejne firmy, począwszy od największych. Dlatego ważne jest, aby promować i doceniać najlepsze praktyki w tym obszarze.

Kto może wziąć udział w konkursie na Mistrza ESG w Logistyce?

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się firmy będące uczestnikami rynku logistycznego. Zgłoszenia można dokonać za pomocą ankiety, którą opracowuje Kapituła Konkursu powołana przez Forum Kobiet w Logistyce.

W skład Kapituły konkursu na Mistrza ESG w Logistyce wchodzą:

  • Aleksandra Zielińska, Marketing Manager Poland & Ukraine w IVECO Poland;
  • dr Marta Szymborska, menedżerka ds. komunikacji, PR i ESG / Head of Communication, PR & ESG w GS1 Polska
  • Beata Konecka, niezależna ekspertka w zakresie ESG, CSR, komunikacji i PR

Statuetki Mistrza roku ESG w Logistyce wręczane są w 3 kategoriach za:

  • działalność na rzecz ochrony klimatu
  • działalność społeczna
  • działalność w zakresie ładu korporacyjnego, równouprawnienia i różnorodności

Udział w wyróżnieniu jest bezpłatny, ankietę i regulamin można pobrać poniżej.

Zobacz kto już otrzymał wyróżnienie „Mistrza roku ESG w Logistyce”

Rok 2023

Grupa Raben – „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ochrona klimatu (Enviromental) kapituła konkursu doceniła projekty w zakresie dekarbonizacji i niskoemisyjności transportu drogowego

AVON Polska  – „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: działalność społeczna (Social), kapituła doceniła realizację długofalowych kampanii na rzecz walki z rakiem piersi oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Prologis „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ład korporacyjny (Governance), kapituła doceniła politykę równouprawnienia i różnorodności oraz rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wyróżnienia otrzymały firmy:

Kuehne + Nagel za działania na rzecz ochrony klimatu

ABC Czepczyński za działalność społeczną

DB Schenker za ład korporacyjny

Rok 2022

To pierwsze wyróżnienie dla Mistrza ESG w Logistyce, które Forum Kobiet w Logistyce przyznało firmie IVECO w roku 2022 za działalność na rzecz ochrony klimatu i dekarbonizację transportu drogowego.