Mocny lider na trudne czasy
Warsztat budowania odporności psychicznej liderów i menedżerów

Edycja II (14.03 – 16.06.2024 r)

To wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, warsztat budowania odporności psychicznej kadry menedżerskiej. Warsztat oparty jest na pracy nad sobą i swoimi zasobami oraz samopoznaniem się ze swoimi słabościami.

Składa się z 3 części, które obejmują testy psychologiczne oraz indywidualną ich interpretację, w tym indywidualne sesje coachingowe z psychologiem, do tego część wykładową, gdzie uczestniczki otrzymują porcję wiedzy opartej na studium przypadków, a także część wyjazdową – warsztat w terenie.

Autorami warsztatu i prowadzącymi są psycholodzy wojskowi:
Katarzyna Twardowska oraz Magdalena Sobczak (dodatkowo socjoterapeuta, terapeuta biofeedback oraz certyfikowany negocjator w sytuacjach kryzysowych).

Dla kogo jest ten program? Program przeznaczony jest dla liderek i menedżerek z branży TSL, które mają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami lub przedsiębiorstwami.

Koszt udziału w Programie, obejmujący: wykłady, testy MTQ-48 i ILM72 oraz CISS, konsultacje indywidualne oraz udział w warsztacie wyjazdowym wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 6 800PLN +23% VAT  (nie zawiera dojazdu na warsztaty)

Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.02.2024 r.

Liczba miejsc ograniczona! Zgłoś swój udział już dzisiaj!