Partner Strategiczny 2024

Prologis, Inc.

Światowy lider na rynku nieruchomości logistycznych

Prologis jest właścicielem lub inwestorem nieruchomości i projektów deweloperskich o powierzchni ponad 64 mln m.kw. w 19 krajach. Prologis wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne ponad 5 tys. różnym klientom na rynku B2B oraz handlu detalicznego/usług e-fulfillment.

Raben Logistics Polska Sp. z o.o

Dostawca kompleksowych usług logistycznych

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 90 lat, działa w 15 krajach Europy, na terenie: Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy oraz na Węgrzech i we Włoszech. Firma oferuje rozwiązania dla dużych firm, a także dla przedsiębiorstw średnich i małych.

Partner 2024

GS1 Polska

Międzynarodowa organizacja zarządzająca kodami kreskowymi

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w kraju i wspiera jego uczestników. Jest jedyną instytucją upoważnioną do przyjmowania firm z Polski oraz UE do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień do stosowania kodów GS1.

Partner Strategiczny 2024

Prologis, Inc.

Światowy lider na rynku nieruchomości logistycznych

Prologis jest właścicielem lub inwestorem nieruchomości i projektów deweloperskich o powierzchni ponad 64 mln m.kw. w 19 krajach. Prologis wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne ponad 5 tys. różnym klientom na rynku B2B oraz handlu detalicznego/usług e-fulfillment.

Raben Logistics Polska Sp. z o.o

Dostawca kompleksowych usług logistycznych

Grupa Raben jest obecna na rynku europejskim od ponad 90 lat, działa w 15 krajach Europy, na terenie: Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy oraz na Węgrzech i we Włoszech. Firma oferuje rozwiązania dla dużych firm, a także dla przedsiębiorstw średnich i małych.

Partner 2024

GS1 Polska

Międzynarodowa organizacja zarządzająca kodami kreskowymi

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w kraju i wspiera jego uczestników. Jest jedyną instytucją upoważnioną do przyjmowania firm z Polski oraz UE do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień do stosowania kodów GS1.