Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administratorem danych osobowych jest PWL sp. z o.o, z siedzibą w: ul. Kopernika 30 lok. 218, 00-336 Warszawa, posługująca się numerem NIP: 1132858370, nr REGON 146296817, KRS nr 0000432520.

2. Kategorie przetwarzanych danych

 1. PWL sp. z o.o przetwarza podstawowe dane związane z działalnością zawodową, obejmujące:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu,
  – stanowisko lub funkcję,
  – nazwę firmy
  – adres siedziby firmy oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

PWL sp. z o.o otrzymuje dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą np. poprzez formularze elektroniczne na stronie Pracujwlogistyce.pl lub Kobietywlogistyce.pl, albo mogą być one pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych (stron internetowych, prasy drukowanej, blogów itp.), z przekazanych dla przedstawiciela spółki PWL wizytówek, czy indywidualnych i bezpośrednich kontaktów w trakcie konferencji albo spotkań prasowych i branżowych.

3. Kontakt z administratorem danych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PWL Sp. z o.o należy kierować na siedzibę: PWL Sp. z o.o, ul. Kopernika 30 lok. 218, 00-336 Warszawa albo e-mailem na adres: techniczny@pracujwlogistyce.pl

4. Cele przetwarzania danych i okres ich przetwarzania

PWL Sp. z o.o przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) Wysyłka Newslettera – przetwarzanie danych dotyczy adresu e-mail. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera od PWL Sp. z o.o jest udzielana poprzez formularz internetowy (subskrypcja) na portalu Pracujwlogistyce.pl oraz na stronie Kobietywlogistyce.pl.
Newsletter jest wysyłany z częstotliwością wybraną przez redakcję portalu Pracujwlogistyce.pl lub Kobietywlogistyce.pl. Jego subskrypcja oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną artykułów i materiałów informacyjnych, informacji o eventach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, a także o ofercie i działalności PWL Sp. z o.o. w tym informacji marketingowych i handlowych pochodzących od klientów spółki PWL.
Zgoda na Newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W celu wycofania zgody (rezygnacji z subskrypcji Newslettera) należy skorzystać ze specjalnego formularza do którego prowadzi link zawarty w każdym Newsletterze lub powiadomić o tym administratora danych za pomocą e-maila: techniczny@pracujwlogistyce.pl

b) Konto pracodawcy na portalu Pracujwlogistyce.pl. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt f) RODO.
W przypadku założenia „konta pracodawcy” poprzez formularz dostępny na portalu Pracujwlogistyce.pl i tym samym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PWL Sp. z o.o – dane osobowe (nazwę użytkownika np. imię i nazwisko pracownika / przedstawiciela firmy, adres e-mail) oraz dane dotyczące firmy (nazwa i adres firmy, numer telefonu oraz numer NIP,) zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu identyfikacji posiadacza konta, jako niezbędne do publikacji ogłoszeń o pracy na portalu Pracujwlogistyce.pl. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili cofnięta, czego można dokonać poprzez formularz i polecenie usunięcia „konta pracodawcy” lub powiadomić o tym administratora danych za pomocą emaila: techniczny@pracujwlogistyce.pl.

c) Organizacja i promocja eventów (np. konferencji, szkolenia, spotkań, targów, wystaw, itp.). Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez spółkę PWL podane dane (np. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres firmy) mogą zostać udostępnione innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Przetwarzanie danych będzie w tym przypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów i realizacji obowiązków.

5. Zgodnie z przepisami RODO, każdemu którego dane są przetwarzane przez PWL sp. z o.o  przysługuje prawo do :
– dostępu do danych;
– sprostowania danych;
– usunięcia danych;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– przenoszenia danych;
– sprzeciwu;
– cofnięcia zgody.

Informujemy jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy i w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Pliki cookies
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Pracujwlogistyce.pl, stosowne są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Pracujwlogistyce.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

A) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

B) W serwisie internetowym Pracujwlogistyce.pl możemy stosować pliki cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

C) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będą tam przechowywane i będzie możliwość uzyskiwania dostępu do tych informacji.

D) Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu internetowego Praculwogistyce.pl lub Kobietywlogistyce.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Pracujwlogistyce.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

E). Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Pracujwlogistyce.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z  serwisem reklamodawców.