Konkurs

11. FORUM KOBIET
W LOGISTYCE

Kobieta roku w Logistyce

Zwieńczeniem Forum Kobiet w Logistyce jest wyróżnienie jednej z Pań tytułem "Kobieta roku w Logistyce ".

To wspaniałe wyróżnienie promuje kobiety z branży logistycznej, ich potencjał i ogromną rolę, jaką odgrywają w rozwoju logistyki w Polsce.

Do Tytułu każda z Was może zgłosić siebie i każda z firm może zgłosić swoją kandydatkę! Do udziału zapraszamy menedżerki oraz specjalistki z branży transport - spedycja - logistyka! Przyznajemy dwie statuetki, po jednej w dwóch kategoriach: dostawca usług logistycznych i odbiorca usług logistycznych.

UWAGA! Wiele Pań obawia się, iż powstanie ranking nazwisk. Otóż, nie! Nie tworzymy rankingu, ani też nie podajemy listy nazwisk i imion zgłoszonych kandydatek.

Udział w wyróżnieniu jest bezpłatny, ankietę i regulamin można pobrać poniżej.

Kontynuując zapowiedź z zeszłego roku, realizujemy też wyróżnienie firm z branży logistycznej za ich działalność i strategie w obszarze ESG.

Wręczymy 3 statuetki, przyznając wyróżnienia w 3 kategoriach:

- działalność na rzecz ochrony klimatu

-  działalność społeczna

- działalność w zakresie ładu korporacyjnego, równouprawnienia i równości

Udział w wyróżnieniu jest bezpłatny, Ankietę i Regulamin można pobrać poniżej.

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas: forum@kobietywlogistyce.pl

Zobacz kto już otrzymał tytuł "Kobieta roku w Logistyce"

(po lewej: Ellina Lolis - Kobieta w Logistyce 2022 w kategorii dostawca usług logistycznych, po środku Beata Trochymiak (twórczyni Forum), po prawej Anna Sawicka - Kobieta w Logistyce 2022 - w kategorii odbiorca usług logistycznych.

(po lewej: Beata Trochymiak (twórczyni Forum) po środku Halina Langowska - Kobieta w Logistyce 2020/2021 w kategorii dostawca usług logistycznych, po prawej Barbara Brandstetter - Kobieta w Logistyce 2020/2021 - w kategorii odbiorca usług logistycznych)

(po lewej: Katarzyna Kędzierska - Kobieta w Logistyce 2018/2019 w kategorii odbiorca usług logistycznych, po prawej Lidia Dziewierska - Kobieta w Logistyce 2018/2019 - w kategorii dostawca usług logistycznych)

(po lewej: Dorota Borowska - Kobieta w Logistyce 2017 w kategorii odbiorca usług logistycznych, po prawej Karolina Gasińska-Byczkowska - Kobieta w Logistyce 2017 - w kategorii dostawca usług logistycznych)

(od lewej: Anna Ossowska - Kobieta w Logistyce 2016 w kategorii odbiorca usług logistycznych,po prawej Iwona Korpalska - Kobieta w Logistyce 2017 w kategorii dostawca usług logistycznych)

(od lewej Joanna Patera - Kobieta w Logistyce 2015 w kategorii odbiorca usług logistycznych,po prawej Marta Tęsiorowska - Kobieta w Logistyce 2015 dostawca usług logistycznych)

Anna Trzcińska, Kobieta w logistyce 2014

Dagmara Głowacka, Kobieta w Logistyce 2013

Beata Krawczyk, Kobieta w Logistyce 2012

Beata Nawrocka, Kobieta w Logistyce 2011

PARTNER STRATEGICZNY 2023

PARTNER GŁÓWNY 2023

PARTNERZY 2023

PATRONI 2023

PATRONI MEDIALNI 2023